Vad vi gör?

Vad EFCC gör

Vad gör EFCC för att alla flickor i DR Kongo ska få gå i skolan?

Driver utbildningsprojekt. Vi ger flickor tillgång till utbildning bl.a genom mobila skolor- utbildning ska vara lättillgänglig

Utbildar lokala lärare, utvecklar pedagogik och läroplaner med syftet att öka kvalitén på undervisningen

Arbetar metodiskt med målet att förändra attityderna kring flickors värde och att stärka deras position i samhället. Fattigdom, kultur och traditioner gör att flickor oftast inte får gå i skolan. De anses mindre värda och lönsamma än sina bröder eftersom de kommer gifta sig, föda barn och inte bidra till familjens försörjning

Samarbetar/övertygar myndigheter och lokala beslutsfattare om att satsa mer pengar på flickors utbildning. Alla barn ska få gå i skolan- grundskolan är en mänsklig rättighet och ska vara avgiftsfri

Vad EFCC gör .

Varje flicka som går i EFCC’s skolor får tillgång till:

Vad EFCC gör

1

Skolmåltid och rent vatten

Vad EFCC gör

2

Böcker, pennor och skolmaterial

3

Bashälsovård

Flickors utbildning är en investering som gynnar ett helt land

Utbildning skyddar flickor från våld, människohandel och sexuell exploatering

EFCC

EFCC (Educate For Change Congo) är en ideell organisation med ambitionen att bidra till en positiv förändring för utsatta flickor i det hårt drabbade landet DR Kongo