Om EFCC

Om EFCC

Educate For Change Congo

EFCC (Educate For Change Congo) är en ideell organisation med ambitionen att bidra till en positiv förändring för utsatta flickor i det hårt drabbade landet DR Kongo

Vårt mål är att varenda flicka, genom utbildning, ska kunna förändra sina livsvillkor och framtidsutsikter. Det gör vi genom att verka för flickornas rätt till skolgång

01

Alla flickor ska få gå i skolan

02

Skolan ska vara en trygg plats

03

Genom utbildning förändra flickors framtid

Tack vare generösa donationer och frivilligarbete kan vi verka på plats. Våra volontärer arbetar i nära samarbete med lokalbefolkningen och myndigheter för att förbättra flickornas förutsättningar till skolgång och genom att förändra attityder i samhället

Om EFCC

Du kan göra skillnad!

EFCC

EFCC (Educate For Change Congo) är en ideell organisation med ambitionen att bidra till en positiv förändring för utsatta flickor i det hårt drabbade landet DR Kongo